top of page

פריצה ממעמקים

בלוג אישי

בלוג אישי בוויקס

״פניתי לענת על-מנת לשדרג את הבלוג שלי ולעצבו מחדש.
ענת ברגישותה ובמחשבתה עלי ועל הכיס שלי נגעה בי והחלטתי לעבוד איתה.
יצאתי נשכרת מהחלטה זו. ענת זריזה ויעילה למרות שלוח הזמנים עמד על אמצע ספטמבר
הבלוג היה מוכן ובאוויר לקראת סוף אוגוסט.
אני ממליצה בכל פה על ענת, היא קשובה לצרכי העומד מולה, יעילה ומדויקת.״

bottom of page