Mitralix

Mistral - Transcatheter Repair Device

"כבר משלב יצירת הקשר הראשוני עם ענת היה ניתן להבחין במקצועיות, האמינות והבנת הלקוח שהפגינה. לאורך הדרך ענת תמיד הייתה זמינה ועניינית והצלחנו ביחד להגיע לתוצאה אליה שאפנו בזמן קצר. האתר שנבנה עונה על הצרכים שלנו ובנוי כפי שדמיינו שיראה"