Curesponse

Better Cancer Care

"ענת בנתה עבורנו שני אתרים מקצועיים המציגים טכנולוגיה רפואית. העבודה היתה נעימה ויעילה מאוד. השליטה של ענת בכלי הבניה, החשיבה האסתטית שלה והיצירתיות הביאו לתוצאה הסופית - בדיוק לטעמנו.״